• Teslimat ve İade Koşulları

  BU SAYFADAKİ MADDELER MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ İÇİNDE BULUNAN 4 VE 9. MADDELERİ İÇERMEKTEDİR.

  MADDE 4: MAL/HİZMETİN TESLİMİ, İFA ŞEKLİ
  TÜKETİCİ, satın aldığı “Online Müzik Eğitimleri” malı/hizmetleri ile ilgili ön bilgilendirme formunu okuyarak onaylaması ve satış  sözleşme ile satış onayını yapmasını müteakip TÜKETİCİ adına satışın tamamlanması ile başka bir işleme gerek olmaksızın satın alınan “Online Müzik Eğitimleri” malı/hizmetleri ön bilgilendirme formunda belirtilen süre ve şartlarla TÜKETİCİ’nin adına oluşturulacak kullanıcı adı ve parola ile internet erişimine açılacak ve bu anda mal/hizmet TÜKETİCİ’ye teslim edilmiş olacaktır. Online olarak satın alınan mala/hizmete ek olarak TÜKETİCİ’nin basılı materyaller de satın almış olması halinde basılı materyallerin TÜKETİCİ’ye teslimi anında mal teslim edilmiş olacaktır.
  Satın alınan malın/hizmetin özelliğine göre, ön bilgilendirme formunda ayrıntıları, süresi ve şekli belirlendiği üzere, taahhüt edilen edimler SATICI tarafından işbu Sözleşme ve ön bilgilendirme formuna uygun olarak ifa edilecektir.

  MADDE 9: CAYMA HAKKI 
  6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 48. maddesi gereğince hazırlanan ve Resmi Gazete’nin 27.11.2014 tarihli 29188 sayılı nüshasında yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 15. Maddesinin e ve ğ bentleri gereğince, bu sözleşme kapsamındaki mal, “dijital içerik” olduğu ve “elektronik ortamda anında ifa edilen hizmet ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mal” olduğu için cayma hakkından istisna tutulmuştur. Bu nedenle, cayma hakkı kullanılamaz.